Het prille begin....

Bijna 4 jaar geleden maakte Denise en Marc kennis met het schooltje “Little Angels”. Toevallig door hun dochter Marlies (die stewardes is) te vergezellen op een vlucht naar Mombassa in Kenia. De toestand daar was schrijnend zowel qua infrastructuur als levensomstandigheden. Na eerst een aantal persoonlijke giften, kwam het idee van Patrick (een piloot) om een vereniging op te richten zodat ze gelden konden inzamelen ter ondersteuning van de (wees) kinderen in deze school. Het grote probleem is vooral dat deze weeskinderen of hun familie niet in staat zijn om te betalen voor onderwijs en voeding (namelijk 10€ per maand). En zo werd in februari 2013 de vereniging Buddies & Friends opgericht. Buddies & Friends bundelt, coördineerd en volgt de ondersteuning van een weinig bemiddelde schoolgemeenschap in een achtergesteld gebied op. Deze ondersteuning gebeurt typisch via financiële en materiële bijdragen door “Buddies” (sponsors van studerende kinderen) en “Friends” (occasionele en/of eenmalige bijdragen). De vereniging stelt zich tot doel de verstrekte ondersteuning rechtstreeks en integraal aan de schoolgemeenschap over te maken. Op regelmatige basis worden controles ter plaatse uitgevoerd ten einde na te gaan dat de overgemaakte steun effectief wordt gebruikt voor de opleiding en begeleiding van de studerende kinderen. Aldus wil de verenging bijdragen tot de ontwikkeling en opleiding van minder bedeelde kinderen zodat zij voor zichzelf en voor hun familie binnen hun oorspronkelijke omgeving een waardevolle toekomst kunnen opbouwen . De vereniging heeft gekozen voor het ondersteunen van “Little Angels School” in het dorp Shanzu nabij de stad Mombasa in Kenya/ Afrika. Deze school stelt zich tot doel de behoeftige kinderen van 4 tot 14 jaar (kleuterschool – lagere school) opleiding te geven zodat zij uiteindelijk alle nodige vaardigheden en kennis vergaren om verder te studeren aan erkende middelbare scholen in Kenya. De school ligt midden in een dorpsgemeenschap die bestaat uit lagergeschoolde arbeiders en eenvoudige kleinhandelaars. Ondanks de nabijheid van een grote stad en van toeristische centra heerst er veel armoede en werkloosheid waardoor vele kinderen geen kans krijgen op een degelijke schoolopleiding. De figuur van mevrouw Elizabeth Ateno Onyango is de drijvende en motiverende kracht die de school in 2003 heeft opgericht en het beleid bepaalt. Tot nu toe heeft zij het moeilijk om een stabiele werking te garanderen door gebrek aan regelmatige bijdragen voor de volledige bekostiging van de schoolwerking. De ondersteuning door “Buddies & Friends” moet haar toelaten de betaling van leerkrachten, onderhoudspersoneel en algemene kosten te garanderen en aldus mogelijke onderbrekingen in de opleiding van de leerlingen te vermijden.