#Little angels school
Little Angels school

Little Angels School is een school voor behoeftige kinderen van 4 tot 14 jaar (kleuterschool – lagere school). Hier leren ze alles om verder te studeren aan erkende middelbare scholen in Kenia.

Onderwijs in Kenia
De Little Angels School telt momenteel 280 leerlingen, 15 leerkrachten, 3 security agenten en 2 koks. Amper 35% van de leerlingen kan schoolgeld betalen. De andere 65% is te arm of weeskind.
Person Icon

Little Angels School

De Little Angels School is een zogenaamde charity of private School.
Zij krijgen geen subsidies en zijn volledig afhankelijk van externe financiële steun.
Momenteel hebben ze een 'Kindergarten' (4-5 jaar) en een 'Primary School' (5-14 jaar).
Er wordt volop gewerkt aan de uitbreiding naar 'Secondary School' (14-18 jaar).

Earth Icon

Toekomst bieden

Nu kunnen leerlingen naar de Little Angels School tot de leeftijd van 14 jaar.
Voor de meesten stopt het hier omdat de ouders het niet kunnen betalen om naar een andere school te gaan. Deze leerlingen zijn genoodzaakt reeds werk te zoeken.
Bij een uitbreiding van de Little Angels School naar een middelbare school tot 18 jaar zullen de kansen op werk en verdere studies aanzienlijk verhogen.

Sun Icon

Ondersteuning

De ondersteuning door “Buddies & Friends” moet haar toelaten de betaling van leerkrachten, onderhoudspersoneel en algemene kosten te garanderen en aldus mogelijke onderbrekingen in de opleiding van de leerlingen te vermijden.

Sun Icon

Elizabeth

Elizabeth is een alleenstaande moeder van 2 kinderen. Ze is directrice van de Little Angels School. Zij leidt de school in alle aspecten, werft het personeel aan, zorgt voor de financiën en onderhoudt de contacten met de overheid en ouders.
Met de Little Angels School zorgt Elizabeth ervoor dat ongeletterdheid werd teruggedrongen in Shanzu met vooral aandacht voor de armste kinderen en de weeskinderen van het dorp.

buddies & Friends & Little AngelS School
Dankzij Buddies & Friends werden er reeds klassen gebouwd. Meer leerlingen kregen kans op onderwijs.

Buddies & Friends beperkt zich tot het ondersteunende. Directrice Elizabeth neemt onafhankelijk de beslissingen waarbij Buddies & Friends een adviserende rol heeft.
Pre-Corona werd er jaarlijks een bezoek gebracht door iemand van Buddies & Friends. Nu veel communicatie via e-mail, telefoon en Whatsapp.

Via de bijdragen van de 'Buddies' worden de leerlingen en de leerkrachten gesteund.
De bijdragen van de 'Friends' financieren de uitbouw van de klassen, uniformen en leerboeken.

Nieuwe klassen


Little Angels School is toegankelijk voor alle leerlingen. Door de uitbreiding met nieuwe klassen voor het middelbare onderwijs krijgt de school meer aanzien en trekt zo meer leerlingen aan die het schoolgeld kunnen betalen. Buddies & Friends blijft erop toezien dat weeskinderen en kinderen van minder bedeelde ouders zeker terecht kunnen op de school.

Extra schoolmateriaal


De school is van uitermate belang voor de lokale gemeenschap die bestaat uit laaggeschoolde arbeiders en kleinhandelaars.
Zij geeft kans tot onderwijs voor de kinderen wat een betere toekomst kan geven. De uniformen en schoolbanken worden bijvoorbeeld ook gemaakt door plaatselijke ambachtslieden.

Duurzame ontwikkeling


Buddies & Friends streeft de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
(SDG's Sustainable Development Goals) na:
* geen armoede * gezondheid & welzijn * kwaliteitsonderwijs * gendergelijkheid * schoon water + sanitair * ongelijkheid verminderen * partnerschap om doelstellingen te bereiken